Scroll to top

Cresce la sanità digitale, spesa 2021 a 1,7 mld (+12,5%)